Seyfeddin Acat SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
Yazı Detayı
15 Ekim 2021 - Cuma 15:18
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
Seyfeddin Acat
sacatsmmm@hotmail.com
 
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 24 Eylül 2021 tarihinde ‘’SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK’’ Resmi Gazetede yayımlanmış olup; Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulaması 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan bu yönetmeliğe göre;

1-  Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü, Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, 01 Ekim 2021  tarihini takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür. 

2- 01 Ekim 2021 tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür. 

3- Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.

4- İşverenler, belirlenen bu sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.  

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap; 
a-) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
b-) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle, 
c-) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlüdürler.

5- Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir. 
Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilir.

6- Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir. 

7- Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğ edilen olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır

Bu kapsamda olmayan muhataplar ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilirler. Ancak, İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.

 
Etiketler: SOSYAL, GÜVENLİK, KURUMUNDA, E-TEBLİGAT, DÖNEMİ, BAŞLIYOR,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
21 Ağustos 2020
VERGİ VE SOSYAL SORUMLULUK
21 Ağustos 2020
"VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEMELER"
21 Ağustos 2020
VERGİ KANUNLARI VE VERGİ İHTİLAFLARI
21 Ağustos 2020
VERGİ İNCELEMESİNDE MÜKELLEFLERİN HAKLARI VE BİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
21 Ağustos 2020
VERGİ BORCUNUN ŞİRKET ORTAKLARINDAN TAHSİLİ
21 Ağustos 2020
ŞİRKET DEVİRLERİNDE DEVREDENİN SORUMLULUĞU
21 Ağustos 2020
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA UZLAŞMA UYGULAMASI
21 Ağustos 2020
SOSYAL GÜVELİK KURUMUNDA İDARİ PARA CEZALARINDA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI
21 Ağustos 2020
SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI VE YAPTIRIMI
21 Ağustos 2020
OSB’DEKİ FABRİKALARIN MEVCUT SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ
21 Ağustos 2020
MÜTESELSİL (=ZİNCİRLEME) BORÇLULUK
21 Ağustos 2020
MÜKELLEFLERİN KORKULU RÜYASI
21 Ağustos 2020
MUHASEBECİLİK MESLEĞİ ÖLÜYOR MU?
21 Ağustos 2020
KATMA DEĞER VERGİSİ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE TAPU HARCINDA İNDİRİM!
21 Ağustos 2020
İŞYERİNDE İŞÇİYE ‘’MOBBİNG’’ UYGULAMASI
21 Ağustos 2020
İŞÇİ LEHİNE YORUM
21 Ağustos 2020
İŞ YASASINDA ULUSAL VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞÇİ ÜCRETLERİ
21 Ağustos 2020
İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİ VE İŞVERENLERİN İŞ ÇIKIŞINA İTİRAZI VE USULÜ
21 Ağustos 2020
İŞ HUKUKUNDA ‘’İŞYERİ UGULAMASI’’ NIN YERİ VE ÖNEMİ
21 Ağustos 2020
İKİNCİ EL MOTORLU TAŞITLARDA KDV UYGULAMASI
21 Ağustos 2020
İFLAS ANLAŞMASI NAMIDiĞER “KONKORDATO”
21 Ağustos 2020
HATIR ÇEKİ VERİRKEN İKİ DEĞİL ÜÇ KERE DÜŞÜNÜN !
21 Ağustos 2020
BEDELLİDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
21 Ağustos 2020
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Haber Yazılımı