Seyfeddin Acat İŞÇİ LEHİNE YORUM
Yazı Detayı
21 Ağustos 2020 - Cuma 13:13
 
İŞÇİ LEHİNE YORUM
Seyfeddin Acat
sacatsmmm@hotmail.com
 
 

İşçiler için iş hukuku alanında uyuşmazlıkların ortaya çıkması durumunda işçi lehine yorum çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle telafisi mümkün olmayan durumlar için hayatı önem arz etmektedir. Bu korunmanın temel amacı ise işçinin işverene olan ekonomik ve kişisel bağlılığı nedeniyle işçinin işverene karşı korumasız, zayıf ve çaresiz durumda olmasından kaynaklanmaktadır.

22.05.2019 13:23:00


Seyfeddin Acat

Mali Müşavir

sacatsmmm@hotmail.com

 

İşçiler için iş hukuku alanında uyuşmazlıkların ortaya çıkması durumunda işçi lehine yorum çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle telafisi mümkün olmayan durumlar için hayatı önem arz etmektedir. Bu korunmanın temel amacı ise  işçinin işverene olan ekonomik ve kişisel bağlılığı nedeniyle işçinin işverene karşı korumasız, zayıf ve çaresiz durumda olmasından kaynaklanmaktadır. İşçi için büyük önem arz eden hukuki uyuşmazlıklar genellikle küçük işletmelerde hizmet akdi ile başlayan işçilerle ilgili ücret, çalışma koşulları, ek ücretler ikramiye, sosyal haklar, işten ayrılma ve tazminat gibi konuları kapsar.

İşçinin işverene olan bağlılığı göz önünde bulundurulduğunda iş hukukunun işçiler gibi işverenler açısında da ele alınması gerektiği akla gelebilir. Oysa iş hukukunun var oluş sebebi işçilerin hukuki durumlarının düzenlenmesi ve korunması ihtiyacından doğmuştur. İş hukukunda işçinin koruması anayasa hükümleri ile güvence altına alınmıştır. İşçinin iş hukukunda ön planda olması iş hukukunun var oluş sebebi olmasından gelir. Kısacası, iş hukukunda işveren, işçi sayesinde bir önem taşımaktadır.

Bunun içindir ki İş hukuku uyuşmazlıklarındaki yasal boşluk doldurma veya hâkimin takdir hakkı kullanması gibi durumlarda her zaman için işçi lehine boşluk doldurma gitmesi veya hâkim takdirini bu yönde (işçi lehine) kullanması iş hukukunun var olmasının bir sonucudur.

Nitekim 18.06.1958 tarih ve 1957/20 E-1958 K. sayılı içtihadı Birleştirme Kararında da “ ….. iş kanunlarının ve işçi sigortaları kanunlarının kabulündeki ilk gaye işçinin menfaatlerini korumak olmasına, ….. “ şeklinde açıklama ile işçi lehine yorum ilkesine vurgu yapılmıştır.

Hemen belirtmek gerekir ki, İş Hukuku esas itibari ile işçiyi koruma amacı gütmekte ise de, iş mevzuatındaki bütün kurallar işçiyi korumak için konulmamıştır. Bu itibarla bir kanun hükmü yorumlanırken hükmün somut amacına uygun yorum yapılmalıdır. Amaçsal yorum yöntemi ile yine de sonuca ulaşılamamış, tereddüt giderilememiş ise, bu durumda "işçi lehine yorum" ilkesine başvurulmalıdır.

 
Etiketler: İŞÇİ, LEHİNE, YORUM,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
15 Ekim 2021
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
21 Ağustos 2020
VERGİ VE SOSYAL SORUMLULUK
21 Ağustos 2020
"VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEMELER"
21 Ağustos 2020
VERGİ KANUNLARI VE VERGİ İHTİLAFLARI
21 Ağustos 2020
VERGİ İNCELEMESİNDE MÜKELLEFLERİN HAKLARI VE BİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
21 Ağustos 2020
VERGİ BORCUNUN ŞİRKET ORTAKLARINDAN TAHSİLİ
21 Ağustos 2020
ŞİRKET DEVİRLERİNDE DEVREDENİN SORUMLULUĞU
21 Ağustos 2020
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA UZLAŞMA UYGULAMASI
21 Ağustos 2020
SOSYAL GÜVELİK KURUMUNDA İDARİ PARA CEZALARINDA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI
21 Ağustos 2020
SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI VE YAPTIRIMI
21 Ağustos 2020
OSB’DEKİ FABRİKALARIN MEVCUT SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ
21 Ağustos 2020
MÜTESELSİL (=ZİNCİRLEME) BORÇLULUK
21 Ağustos 2020
MÜKELLEFLERİN KORKULU RÜYASI
21 Ağustos 2020
MUHASEBECİLİK MESLEĞİ ÖLÜYOR MU?
21 Ağustos 2020
KATMA DEĞER VERGİSİ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE TAPU HARCINDA İNDİRİM!
21 Ağustos 2020
İŞYERİNDE İŞÇİYE ‘’MOBBİNG’’ UYGULAMASI
21 Ağustos 2020
İŞ YASASINDA ULUSAL VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞÇİ ÜCRETLERİ
21 Ağustos 2020
İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİ VE İŞVERENLERİN İŞ ÇIKIŞINA İTİRAZI VE USULÜ
21 Ağustos 2020
İŞ HUKUKUNDA ‘’İŞYERİ UGULAMASI’’ NIN YERİ VE ÖNEMİ
21 Ağustos 2020
İKİNCİ EL MOTORLU TAŞITLARDA KDV UYGULAMASI
21 Ağustos 2020
İFLAS ANLAŞMASI NAMIDiĞER “KONKORDATO”
21 Ağustos 2020
HATIR ÇEKİ VERİRKEN İKİ DEĞİL ÜÇ KERE DÜŞÜNÜN !
21 Ağustos 2020
BEDELLİDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
21 Ağustos 2020
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Haber Yazılımı