Seyfeddin Acat İFLAS ANLAŞMASI NAMIDiĞER “KONKORDATO”
Yazı Detayı
21 Ağustos 2020 - Cuma 13:07
 
İFLAS ANLAŞMASI NAMIDiĞER “KONKORDATO”
Seyfeddin Acat
sacatsmmm@hotmail.com
 
 

15.10.2018 16:47:28


İflasın ertelenmesi kurumu 7101 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılmış, 15 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yerine iflas anlaşması olan “KONKORDATO” müessesine işlerlik kazandırılmıştır.

Bu değişiklikle beraber Konkordato ilan edenlerin sayısının artması ve sıkça bu konuda yazılar, haberler, yorumlar olması bizi de bu konuda bir araştırmaya yönlendirilmiş oldu. Esasen iflâs anlaşması müessesine olan “konkordato” ya yeni içerlik kazandıran bu değişikliğin halkı bilgilendirmek için değişik platformlarda anlatılması gerektiğinin düşüncesindeyim. bu büyük görev ve sorumluluk ise konunun uzmanı olan kurum ve kuruluşlara düşmektedir.

Bizler ise sınırlı bilgilimizle bu konuyu  daha yalın bir anlatımla iflas anlaşması olan “Konkordato” yı anlatmaya çalışacağız.

Bu konuda Konkordato nedir? ve neden konkordato ilan edilir? Sorusuna borçlu veya alacaklı bu konuda bilgi sahibi olmamakla beraber konkordatonun sağladığı yararlarının ne olduğunu da bilmemektedirler. Konkordatonun hangi avantajlar sağladığını bilinmediğinden konkordato´ya başvurmayı düşünmeyen birçok borçlu kişi ve şirketler bulunmaktadır. Kelime olarak Konkordato batık durumunda olan borçlunun alacaklıların, alacaklarının belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme veya iflas anlaşmasına denir. 

Esasen konkordato vadesinde borçlarını ödeyemeyen veya ödememe tehlikesi içinde bulunan borçlunun mahkemeye başvurarak, alacaklılardan alacaklarından indirim yapılması veya kendisine vade tanınması ya da hem indirim hem de vade tanınmasının talep etmesi ve anlaşma sağlanması durumunda anlaşılan borçlarını kararlaştırılan vadede ödeyeceğini beyan etmesidir. Bu beyan ise önceden borçlunun hazırlayacağı ve borçlarını üzerinde anlaşılacak miktarı nasıl ve ne şekilde ödeyebileceğine ilişkin hazırlanan rapordur. Hazırlanın rapordan sonra konkordato başvuru için gerekli diğer belgelerle beraber borçlu Asliye Ticaret Mahkemesine başvurup konkordato talebinde bulunur. Borçlarının ödeyebileceği tutarı ve vadeyi teklif eder. Borçlu anaparanın belirli bir kısmını ödeyebileceğini teklif etmekte serbesttir. Teklif edilen tutarın alt veya üst sınır yoktur;

Alacaklılar borçlunun elindeki kaynakları ve ödeme gücünü değerlendirip teklifi değerlendireceklerdir. Konkordato tasdik edilmesine rağmen borçlu, alacaklılara karşı taahhüdünü yerine getirmezse alacaklılar mahkemeye başvurarak konkordatonun ilgili alacaklı iflâs anlaşması feshini talep edebilir. Kısacası tüm alacaklılar sakatlanan konkordatonun tüm alacaklılar yönünden tamamen feshini de mahkemeden isteyebilir. Konkordato onanmaz ise iflasa tabi olan borçlular için  iflas kararı verilecektir. 

Konkordato ile borcun yeni bir vadeye bağlanması; borçlunun elde edeceği önemli avantaj olsa da aslında en önemli avantaj borçlunun borçlarına ilişkin tüm takiplerinin durmasıdır. Böylece borçlu icra iflas takiplerin vermiş olduğu sıkıntıdan veya baskıdan kurtulmakta olup; işleri yoluna koymak adına rahat bir nefes almış olur. Konkordato borcun ödenmesi için verilen yeni süre, borçlunun korunmasını sağlaması ve borçlunun yararına görünse de dolaylı da olsa konkordato uygulaması alacaklıların alacağına kavuşmasını sağlaması alacaklıların daha çok yararınadır. 

Sonuç olarak özetlemiş olursak Konkordato; borçlu kişilerin ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli miktar ve vadede bir ödeme planına göre almaları konusunda kendi aralarında anlaştıkları ve mahkemece tasdik edilen iflas anlaşması demektir. Kısacası alacaklılara karşı borçların ödenmesini sağlayan bir sistemdir. İflas anlaması müessesesi olan Konkordato borçlunun kendi kusuru olmadan mali durumunun bozulmuş olması kuralı esas alınır. Aslında en önemli kıstas borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların alacaklarını ödemeyecek durumda olduğunun kanıtlanması durumunda konkordato ilan edebilir. İflas anlaşmasını Ticaret Mahkemesine başvurarak bu başvuru üzerine mahkeme tarafından tasdik edilerek geçerlilik kazanır. Konkordato onanmaz ise iflasa tabi olan borçlular için  iflas kararı verilecektir.

 
Etiketler: İFLAS, ANLAŞMASI, NAMIDiĞER, “KONKORDATO”,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
15 Ekim 2021
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
21 Ağustos 2020
VERGİ VE SOSYAL SORUMLULUK
21 Ağustos 2020
"VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEMELER"
21 Ağustos 2020
VERGİ KANUNLARI VE VERGİ İHTİLAFLARI
21 Ağustos 2020
VERGİ İNCELEMESİNDE MÜKELLEFLERİN HAKLARI VE BİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
21 Ağustos 2020
VERGİ BORCUNUN ŞİRKET ORTAKLARINDAN TAHSİLİ
21 Ağustos 2020
ŞİRKET DEVİRLERİNDE DEVREDENİN SORUMLULUĞU
21 Ağustos 2020
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA UZLAŞMA UYGULAMASI
21 Ağustos 2020
SOSYAL GÜVELİK KURUMUNDA İDARİ PARA CEZALARINDA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI
21 Ağustos 2020
SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI VE YAPTIRIMI
21 Ağustos 2020
OSB’DEKİ FABRİKALARIN MEVCUT SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ
21 Ağustos 2020
MÜTESELSİL (=ZİNCİRLEME) BORÇLULUK
21 Ağustos 2020
MÜKELLEFLERİN KORKULU RÜYASI
21 Ağustos 2020
MUHASEBECİLİK MESLEĞİ ÖLÜYOR MU?
21 Ağustos 2020
KATMA DEĞER VERGİSİ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE TAPU HARCINDA İNDİRİM!
21 Ağustos 2020
İŞYERİNDE İŞÇİYE ‘’MOBBİNG’’ UYGULAMASI
21 Ağustos 2020
İŞÇİ LEHİNE YORUM
21 Ağustos 2020
İŞ YASASINDA ULUSAL VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞÇİ ÜCRETLERİ
21 Ağustos 2020
İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİ VE İŞVERENLERİN İŞ ÇIKIŞINA İTİRAZI VE USULÜ
21 Ağustos 2020
İŞ HUKUKUNDA ‘’İŞYERİ UGULAMASI’’ NIN YERİ VE ÖNEMİ
21 Ağustos 2020
İKİNCİ EL MOTORLU TAŞITLARDA KDV UYGULAMASI
21 Ağustos 2020
HATIR ÇEKİ VERİRKEN İKİ DEĞİL ÜÇ KERE DÜŞÜNÜN !
21 Ağustos 2020
BEDELLİDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
21 Ağustos 2020
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Haber Yazılımı