Öğretmen gelişir, toplum değişir
Haber
16 Haziran 2021 - Çarşamba 10:47
 
Öğretmen gelişir, toplum değişir
TeacherX öğretmenlerin gelişim yolculuklarını tasarlayarak kurumlara değer katmayı hedefliyor.
eğitim Haberi
Öğretmen gelişir, toplum değişir

Binlerce öğrenciye temas ederek toplumu şekillerinden öğretmenler, geleceğe uzanan eğitim yolculuğunda ihtiyacı olan her şeye artık tek bir platformdan erişebilecek. Türkiye’den ve dünyadan alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanan ve zenginleştirilmiş içeriklerle desteklenen TeacherX, akademik bilgilerin, uygulamalı örneklerle paylaşıldığı yüzlerce saat eğitsel içeriği öğretmenlerin erişimine sunuyor.

“Öğretmen gelişir, toplum değişir!” hedefiyle yola çıktıklarını ve öğretmen eğitiminin en büyük amaçlarından biri olduğunu ifade eden TeacherX Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül, “Böylesine büyük dönüşüm ve değişim dönemlerinde, eğitim sistemlerinin değişmemesi hatta aynı kalması beklenemez. Geleceğe eğitim teknolojileriyle hazırlanmanın büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bir öğretmenin gelişimine katkı sağlamak, binlerce öğrencimize yani geleceğimize değer katmak demek. Beş ay gibi kısa bir sürede 3 bin öğretmenimiz TeacherX’den eğitim aldı ve bu sayede 15 bin öğrencinin hayatına dokunduk. Amacımız TeacherX’i ülkemizde yaygınlaştırarak tüm dünyaya sunmak” dedi.

Pandemiden 190’dan fazla ülkede 1.6 milyar öğrenci etkilendi

Eğitim sisteminin pandemi öncesinde de halihazırda bir kriz içinde bulunduğunu ifade eden Dr. Işıl Boy Ergül, “Yaşanan küresel pandemi, bu sürecin somut bir şekilde görülmesini sağladı ve maalesef ülkemizdeki etkileri çok güçlü oldu. COVID-19 salgını, 190’dan fazla ülkede yaklaşık 1,6 milyar öğrenciyi etkileyen, tarihteki en büyük eğitim kesintisine yol açtı. Salgın, örgün eğitimden yaygın eğitime, okul öncesi eğitimden yüksek öğretime, mesleki teknik eğitim kurumlarından üniversitelere kadar tüm dünyadaki öğrenciler ve öğretmenler üzerinde neredeyse evrensel bir etkiye sahip oldu. Pandeminin belki de eğitim sistemindeki en güçlü öğretisi ise çok sayıda ülkenin eğitim sisteminin dijital öğrenmeye hazır olmadığını göstermesi oldu.

Eğitimi dijital öğrenmeyle birlikte daha esnek bir bakış açısı ile yapılandırdığımız bu günleri, bir öğrenme fırsatına dönüştürmek ve öğretmenlerin gelişimine katkı sunmak önemli hedeflerimizden biri olmalıdır. TeacherX de bu hedef doğrultusunda yaşam boyu öğrenmeyi odağına alarak, tüm öğretmenler için alanında uzman eğitimciler tarafından oluşturulmuş nitelikli içerikleri ile zamandan ve mekandan bağımsız bir öğrenme ortamı sunuyor” dedi.

TeacherX interdisipliner bir yaklaşımla oluşturuldu

Eğitimcilere çevrim içi öğretmen eğitimi alma deneyimi sunan TeacherX, zamandan ve mekandan bağımsız olarak istenilen yerde, istenilen zamanda, alanında uzman kişilerin hazırladığı eğitim içeriklerinin yanında birçok fırsatı da öğretmenlerle buluşturuyor. TeacherX’i disiplinler arası bir yaklaşımla planladıklarını belirten Dr. Işıl Boy Ergül, “Öğrencilerin farklı alanlarda yetkinliklerini geliştirmeleri nasıl büyük önem taşıyorsa, bu sistem de farklı disiplinlerden beslenen bir yaklaşımla, platform içerisinde çok yönlü öğretmen eğitimlerini barındırıyor.

Öğretmenlerin sadece teknolojik değil, meta-epistemolojik gelişimlerinin önemine de vurgu yapıyor. Platformun ‘Bloom’un Taksonomisi’ ışığında geliştirilen yapılandırılmış geri bildirim sistemi ise uzmanlar tarafından hazırlanıyor. Öğretmenlere mesleki gelişim deneyimlerini en etkili yollarla tasarlayabilme fırsatı sunan TeacherX, tüm eğitimleri tek bir platformdan erişilebilir hale getiriyor ve Türkçe-İngilizce altyazı seçeneği ile eğitim içeriklerini destekliyor.

Öğretmenlerin gelişimleri de gözlemlenebiliyor

TeacherX aynı zamanda içerisinde bulunan LMS sistemi ile hem öğretmenlere hem de kurumlara eğitimleri takip edebilme imkanı sunuyor. TeacherX LMS, eğitimin niteliğini arttırıcı etkili ve kapsamlı bir öğrenme deneyimi için öğretmenlerin gelişimlerini takip edebilecekleri bir platform. LMS sistemindeki öğrenme topluluğunda öğretmenler, meslektaşları ile fikir alışverişinde bulunabilir, canlı soru cevap atölyelerinde, seçtiği içeriğin eğitmeniyle bir araya gelebilir, sorularına çözüm bulabilirler.

Ayrıca, öğretmenlerin eğitimler sırasında öğrendiklerini öğretim ortamlarına transfer ederken ihtiyaç duyabilecekleri konularda “E-mentor” desteği ile “TeacherX Deneyimleri” zenginleştiriliyor. Gelişim odaklı öz değerlendirme sistemi, öğretmenlerin eğitimlerden sonra öz değerlendirme yapmalarını sağlıyor. Sistem, öğretmenleri değerlendirme sonuçlarına göre farklılaştırılmış, ihtiyaçlarına uygun kaynaklar ile desteklerken, bu sayede alınan eğitimlerin, öğretim ortamlarına transferinin ve etkisinin maksimuma çıkarılmasına imkan sağlanıyor” diye konuştu.

TeacherX platformu “Toplum 5.0”a dayanıyor

“Toplum 5.0 ile birlikte bilgiye teknoloji odaklı eğitimden yetkinlikleri geliştirmeye dayalı bir eğitime geçiş sürecinin başladığını vurgulayan Dr. Işıl Boy Ergül, “İçinde bulunduğumuz çağda, devrim niteliğindeki hızlı teknolojik değişimler gerçekleşmektedir. Ekonomik, sosyal, kültürel, politik değişimler kadar eğitim sistemi de bu değişimden payını almaktadır. Eğitim ayrıca bu değişimi hem etkileyen hem de değişimden etkilenendir, çünkü eğitim bir sistemdir ve diğer bütün sistemlerle entegredir.

Salgının öğretmenler üzerindeki etkileri

OECD 2020 raporunda salgın sürecinde öğretmenlerin yüzde 60’ının bilgi ve iletişim teknolojileri alanında eğitim aldığını, yüzde 12’sinin de bu alanda bilgi edinmeye ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Bu rakamlar hem öğretmenlerin ders içeriklerini yenileyebilmesi için teknoloji becerisinin hem de 21. yüzyılın doğasında var olan hızlı dönüşümlere uyum sağlayabilme becerisinin önemini gösteriyor.

TEDMEM 2020 Eğitim Değerlendirme Raporunda ise öğretmenlerin uzaktan öğretim sürecinde mesleki gelişim ihtiyaçlarını iletmelerini sağlayacak, birbirleriyle dayanışmaya ve iş birliklerine alan açacak sistematik bir oluşumun eksikliğine dikkat çekiliyor.

Araştırma sonuçlarına işaret ederek, pandeminin de etkisiyle artan teknolojideki hızlı gelişmelerin, özellikle bilgiyi elde etme ve aktarma yollarımız gibi birçok alanda değişime sebep olduğuna dikkat çeken Dr. Işıl Boy Ergül şunları söyledi: “İş ve eğitim süreçlerimiz de bu değişimden etkilenerek teknolojik bir dönüşüme uğradı. İlkokuldan üniversiteye, iş dünyasından bireysel gelişime kadar tüm kademelerde etkili bir uzaktan çalışma süreci yürütebilmek için herkesin dijital becerilere sahip olması gerektiğinin önemi de fark edildi. Öğretmenlerin sadece teknoloji bilgilerinin değil, dijital pedagoji becerilerinin önemi anlaşıldı; yalnızca öğretim için dijital teknolojilerden yaralanmanın yeterli olmadığı, bu teknolojileri eleştirel bir pedagojik bakış açısıyla öğretim süreçlerinde kullanmanın gerekliliği fark edildi”.   

Bir eğitimden çok daha fazlasını kapsayan içeriklerle öğretme sanatına yeni bakış açıları kazandırdığımız platformda yer alan eğitimlerden ve eğitmenlerden bazıları ise şöyle:

·          Prof. Dr. Soner Yıldırım “Öğrenmenin Temel Prensipleri, Uzaktan Eğitimde Geri Bildirim ve Etkileşimli Ders Tasarımı”

·          Prof. Dr. Feza Orhan Öğrenme Süreçlerine Bilgi ve İletişim Teknolojileri

·          Doç. Dr. Yavuz Samur Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarım

·          Prof. Dr. Halil Yurdugül E-Ölçme Değerlendirme

·          Prof. Dr. Belma Tuğrul Çocuktan Başla

·          Prof. Dr. Belgin Aydın Etkili Geri Bildirim

·          Doç. Dr. Sertel Altun Anlamaya Dayalı Tasarım

·          Doç. Dr. Nihal Yurtseven Alfa Çağı ve Öğretmenlik

·          Dr. Özge Özdemir Çocuklar için Felsefe, Soruşturma Temelli Ders Tasarımı

·          Dr. Gürsu Aşık Ölçme Değerlendirme Uygulamaları

·          Dr. Ezgi Aydemir Ters Yüz Öğrenme

·          Dr. Işıl Boy Ergül Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Etkili Öğretim Tasarımı

·          Dr. Ayşegül Liman Kaban Çevrim İçi İş Birlikli Öğrenme

·          Dr. Serkan Demir Farklılaştırılmış Öğretim

·          Eda Bayraktar Eğitimde Hikayeleştirme

         Uğur Mert Dijital Araçlarla Zenginleştirilmiş Sayısal Dersler

·           Selin Bozkurtlar Peçe Dijital Araçlar ile Etkileşimli Ders Tasarımı

·           Arzu Yüksel Aktif Öğrenme

Daha fazla bilgi için: https://teacherx.online  

Dr. Işıl BOY ERGÜL Hakkında

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, yüksek lisansını Eğitim Teknolojileri üzerine Manchester Üniversitesinde, doktora eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesinde Eğitim Teknolojileri üzerine tamamlamıştır.

2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan ERGÜL, 2012 yılından itibaren de öğretmenlere eğitimler veren İngiltere’nin en ünlü okullarından Pilgrims Teacher Training bünyesinde, İngiltere Kent Üniversitesi’nde yaz aylarında Eğitim Teknolojileri Eğitmeni olarak görev almıştır.

Türkiye’de 40’a yakın okul ve üniversitede, yurt dışında ise İngiltere, İskoçya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya gibi ülkelerde eğitim teknoloji eğitimleri vermiştir.

2013-2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Rektör Yardımcısı Bilişim Danışmanı olarak da görev yapan Işıl BOY ERGÜL, 2014 yılında Türkiye’nin ilk Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nin kurucu koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

6 Mart 2021’de 8. kez düzenlenecek olan zirve, alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıları bir araya getirerek çeşitli panel ve çalıştaylara ev sahipliği yapmaktadır. Zirvenin hedefi katılımcıları yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yeniliklerden haberdar ederek onların bu alanlarda çeşitli uygulamalar deneyimlemelerini sağlamak, aynı zamanda üretkenliklerinin arttırılması ve yaratıcılıklarının gelişmesi için onlara ilham kaynağı olmaktır.

2015 yılında Apple Seçkin Eğitmeni seçilen ERGÜL, aynı yıl okullara ve kurumlara eğitim ve danışmanlık hizmeti veren ETZ Akademi'yi, 2020 yılında ise e-öğrenme çözümleri sunan Aron Teknoloji’yi ve dijital kaynaklar üzerinden öğretmen eğitimleri veren TEACHERX Platformu’nu kurmuştur.

Işıl Boy Ergül, evli ve bir çocuk annesidir.

(BDS)

Kaynak: Editör:
Etiketler: Öğretmen, gelişir,, toplum, değişir,
Yorumlar
Haber Yazılımı